Za svůj život žena absolvuje v průměru 450 menstruací. Tedy žena moderní. Historicky nebyla menstruace tak pravidelná. Navíc některé ženy dosahovaly menopauzy v mnohem mladším věku. Když vezmeme v potaz, že vaše dny trvají řekněme 6 dní, je to dohromady 2700 dnů strávených menstruací. Více než 7 let krvácení v kuse! Rozumím, už možná toho počítání pro dnešek bylo dost.

Menstruace dnes

Menstruace je součástí lidské společnosti tak dlouho, že si ani neuvědomujeme, jaký boj představovala pro menstruující ženy v minulosti. Dnes jsme na toto téma velmi otevření. S moderními pomůckami dokonce můžete vypadat během svých dnů i sexy.

V průběhu různých epoch a kultur se měnily nejen hygienické pomůcky, ale též přístupy k našemu cyklu. Bohužel i dnes je v některých oblastech stále zakořeněná představa, že menstruace je tabu. Teď o ní hovoříme nejčastěji v souvislosti s ekologickou krizí a snažíme se hledat způsoby, jak k ní přistupovat udržitelně.

Menstruace v časech minulých

Ve starověké Číně nebo Babylonu považovali menstruaci za znamení plodnosti a její příchod byl vnímán velmi pozitivně. Aztékové a Mayové dokonce menstruující ženu brali jako nejdůležitější osobu, k níž je třeba se chovat s úctou. Někteří menstruaci přisuzovali až čarovnou moc. Ale všechny ženy i tak měly jedno společné. Potřebovaly menstruační pomůcky.

Tampon není žádný nový vynález, používaly se už ve starověkém Egyptě. Sice v nich nebyla bělidla a pesticidy jako dnes, ale byly vyrobené ze svinuté bavlny nebo na bázi změklého papyru. Bylo to levné, což znamenalo ’tampony pro všechny’! V Řecku ženy nejčastěji omotávaly vláknem kousky dřeva nebo používaly mořské houby (jako dnes) a Římané si oblíbili vložky a tampony z vlny.

Zajímavost! Podle Egypťanů měla menstruační krev léčivé vlastnosti a používala se na mnoho věcí, včetně nápravy povislých prsou.

Středověk, doba studu

Středověk byl pro menstruaci náročná doba, protože po nás ostatní chtěli, ať se za ni stydíme. Pro jistotu ženy nosily na krku nebo u pasu vonné bylinné sáčky, aby zamaskovaly pach krve a měly při sobě zbytky zpopelněné ropuchy jako lék na křeče. Tampony si vyráběly po vzoru Římanek, ze dřeva a látky a používaly se i vložky, ale z poněkud jiných materiálů. K absorbci krve výborně sloužil mech Sphagnum cymbifolium, známý též jako krvavý mech, dával se jako výplň. Používal se také jako první pomoc při ošetření zranění z bitvy, takže původ jeho lidového názvu není zcela jednoznačný.

Některé ženy to řešily tak, že si zkrátka složily kus hadříku, ale protože tehdy se běžně nenosilo spodní prádlo, dovedete si představit, jak moc nepraktické to bylo. Bylo téměř nemožné vyhnout se ’červené nehodě’, řešením bylo jednoduše obléknout červenou barvu.

Menstruace jako Boží trest

Pomůcky už byly prakticky následující staletí stejné, ale názor na menstruaci výrazně ovlivnilo náboženství. V dobách Tudorovců hrálo náboženství u Evropanů velkou roli a používalo se k objasnění mnoha témat, včetně toho, proč ženy menstruují. Některé z nás to sice považují za trest, ale tehdy ji doslova označovali za Boží trest! Prokletí Evy za to, že podlehla pokušení v Rajské zahradě. Menstruující ženy byly považované za špinavé a nečisté, a proto jim církev zakazovala jakkoliv si pomáhat od bolesti. Jen ať si to utrpení snáší, hříšnice jedny. Nesměly se účastnit svatého přijímání a ti největší fantastové tvrdili, že je menstruační krev jedovatá… No přinejmenším by si zasloužily otrávit tyto myšlenky a názory.

Navzdory tomu všechny dívky na menstruaci čekaly, protože poukazovala na to, že dosáhly reprodukčního věku a mohou navázat rodovou linii. Díky bohu za nás ženy, chce se mi křičet.

Pokrok nezastavíš

Menstruační hygienické pomůcky v 19. století konečně zaznamenávají výraznější pokrok a na řadu přichází menstruační opasek Hoosier. Měl tvar kalhotek a skládal se z popruhů a vyměnitelné pratelné vložky. Byl velmi oblíbený navzdory tomu, že společnost Johnson&Johnson roku 1888, dva roky před jeho vynálezem, představila první jednorázové vložky Lister’s Pads - vyplněné měkkým buničitým materiálem, který vynikal vysokou savostí. Samolepicí vložky, které známe a používáme dnes, byly vynalezené až později, v 70. letech 20. století.

Zdroj: iGlanc.cz, Get Truth, Women's Health Care, Hello Clue

Související články