Prázdniny zase utekly a spolu s tímto obdobím začíná nejen nový školní rok, ale roztrhnul se pytel s hromadou zájmových kroužků a mimoškolních aktivit. Do školy děti chodit musí a náplň jejich učiva je jasně daná. Ale co se bude dít po ní, tam už máte volnou ruku. Zájmové vzdělávání je pro děti přínosné v mnoha ohledech, už i kvůli tomu, že tady existuje ta možnost volby. Kroužky jsou sportovní, taneční, umělecké, vzdělávací… mohou dítě posunout a kromě dané věci ho naučí třeba i zvládat překážky, stanovovat si cíle, fungovat v kolektivu a tak dále. Při jejich výběru byste se ale neměli nechat unášet tím, co je zrovna v módě, čím se můžete chlubit na sociálních sítích nebo ještě hůř - svými nenaplněnými sny. Hlavní slovo by mělo mít dítě.

Zájmy a schopnosti dítěte

U některých dětí můžete už v raném věku pozorovat, k čemu tíhnou a co je přirozeně zajímá. Přesně to vy právě teď při rozhodování hledáte. Vůbec první krok při výběru zájmového kroužku je zvážit zájmy a schopnosti dítěte. Co má rádo? Sport, umění, hudbu, tanec. Rádo maluje nebo si v pokojíčku hraje na vědeckou laboratoř? Váš úkol je tohle rozklíčovat. Není nic horšího, než po dítěti chtít, aby se ve volném čase věnovalo něčemu, co nemá rádo, nebo co dokonce bytostně nesnáší. Že jste z kluka chtěli mít slavného fotbalistu, ale on raději brnká na kytaru? Respektujte to, je to klíčové pro jeho zapojení a nadšení.

Na druhou stranu jsou děti často nestálé. V jednu chvíli jsou nadšené třeba z klavíru a záhy ho začnou bytostně nenávidět. Nemůžete jim to mít úplně za zlé, jejich osobnost se teprve formuje, hledají se. Pak vyvstává otázka, jestli ho stále nutit do kroužku docházet nebo si vzájemně ukončit trápení. Zkuste se domluvit, aby vydrželo aspoň do konce pololetí, může se jednat o přechodnou nechuť nebo si nesedlo s učitelem, s někým z dětí. Proto se pravidelně vyptávejte, ať máte přehled.

Je dost staré?

Věk hraje rovněž zásadní roli při výběru kroužku a může ovlivnit budoucí nadšení dítěte. Když bude aktivita mimo ”jeho ligu”, přece nemůžete čekat, že se aktivně zapojí, že si něco odnese a bude se bavit. V různém věku mají děti různé potřeby, schopnosti a zájmy, které jsou přiměřené jejich vývojové fázi. Obecně například předškoláci budou pravděpodobně lépe reagovat na kroužky zaměřené na základní dovednosti, kreativitu a ”školu hrou”. Starší by mohly být lépe připravené na náročnější a specializované kroužky.

Mladší děti budou mít zřejmě omezené i fyzické a vytrvalostní schopnosti, stejně tak děti při těle, kterých dnes není zrovna málo. V různém věku se vydrží i jinak dlouho soustředit a koncentrovat na určitou činnost.

TIP: Vždycky se můžete zeptat, zda je možné se přijít na kroužek podívat, vyzkoušet si ho, a některé takovou možnost nabízejí automaticky. Pomůže vám to v dalším rozhodování a třeba si i vaše dítě uvědomí, že si od činnosti slibovalo něco jiného.

Vaše časové i finanční možnosti

Při výběru mimoškolní činnosti je důležitá i praktická stránka věci. Zvažte pečlivě, jak daleko je kroužek od místa bydliště a zda je jeho časový harmonogram slučitelný s rodinným rozvrhem. Není nad vaše síly jezdit tak daleko? Budete to stíhat? Nebude to mít negativní dopad na náladu a plynulý chod rodiny celkově?

Pak jsou to finance, které je třeba zohlednit. Kroužky nejsou levná záležitost, zejména pokud máte víc dětí. Platit budete nejen za kroužek, ale i za pomůcky, dopravu atd. Mimoškolní aktivity musí spadat do vašeho rozpočtu. Ano, jistě chcete svému dítěti dopřát a třeba dokonce nestát v cestě za jeho sny, ale jestli je to finančně nad vaše síly, zblázníte se z toho.

Méně je více

Můžete mít doma sebevíc zapálené a nadšené dítě, ale pokud ho přehltíte mimoškolními aktivitami, brzo vyhoří a ztratí zájem, bude naštvané, rozmrzelé. Zájmový kroužek by sice měl být zábava, ale pořád to není volný čas, je to svým způsobem povinnost. Dítě potřebuje kromě toho i prostor pro neřízené hry a aktivity. Nemůže mít nalajnovaný celý týden od A do Z. Také potřebuje čas na přípravu do školy, přestože to většinou není oblíbená dětská aktivita.

Opatrní buďte hlavně u prvňáčků. Škola sama o sobě je pro ně velká životní změna, nesmíte jim naložit moc. I z toho důvodu je vždy lepší, aby kroužek nezačínal současně se školním rokem.

Celkově vzato, vybrat pro dítě vhodný zájmový kroužek vyžaduje pečlivé zvážení jeho zájmů, věkových potřeb a skloubit to s praktickými faktory. Snažte se najít vyvážený mix zábavy, vzdělávání a sociální interakce, tak úplně nejvíc podpoříte jeho rozvoj. Potlačte svoje ambice, nechte hlavní slovo dítěti a myslete na to, že není kam spěchat. Děti jsou v raném věku sice jako houba, lépe vstřebávají vědomosti, jsou tvárné, a proto do nich rodiče sypou vědomosti prakticky už v kolébce, ale každé dítě je jiné, vyvíjí se jiným tempem a má různé schopnosti. Kroužky mají rozvíjet potenciál, ale zároveň být i radost.

Zdroj: iGlanc.cz, Deník, Connections Academy, Tutor Doctor

Související články