Vliv Měsíce na Zemi je nepopiratelný, například řídí příliv a odliv, takže když je tělo z většiny tvořené vodou, proč by fáze Měsíce nemohly působit i na nás? Už Shakespeare psal v Othellovi o tom, že jak se Měsíc přiblíží, přivádí to lidi k šílenství. Myšlenka, že úplněk může zesilovat emoce, vyvolávat podivné chování, rušit spánek nebo způsobit nemoc není pouze literární. Je to silně zakořeněná víra v nás. Dokonce i většina odborníků na duševní zdraví věří, že úplněk s námi cvičí. Existuje ovšem jen málo vědeckých důkazů, které by potvrzovaly, že luna na svém vrcholu je padouch.

Úplněk, doba bláznů

Není náhoda, že jedním z anglický výrazů pro blázna je slůvko lunatic. Koneckonců vzniklo z představy, že změny duševního stavu souvisejí s měsíčními cykly. Říká se tomu také lunární efekt, podle něhož Měsíc může ovlivňovat vše od reprodukčního zdraví až po kvalitu spánku a další. Za úplňku vnímáme Měsíc nejvíc, a nejen proto, že září tak jasně.

Při úplňku a novu je nejsilnější příliv a odliv, několik mořských druhů, jako korály na útesech, mořští červi a některé druhy ryb mají reprodukční cykly načasované podle lunárního cyklu. Hodně lidí si za úplňku stěžuje, že nemůže spát, mají emoce jako na horské dráze, bolí je hlava, klouby, záda. Nejsou ve své kůži.

Úplněk a naše nálady

Lidské tělo se za dlouhé věky přizpůsobilo střídání světla a tmy. Na základě toho se vyvinuly i naše cirkadiánní rytmy, které ovlivňují mnoho tělesných systémů, nejen cyklus spánku a bdění. Cirkadiánní rytmy ovlivňují také naše fyzické a duševní zdraví. Umělé osvětlení a neustálé koukání do mobilů vyzařujících modré světlo je však mnohonásobně silnější než úplněk, který oblohu osvětluje o slabých 0,1 až 0,3 luxů více. Pro srovnání, displej mobilu vyzařuje asi 40 luxů.

Převažující vědecké důkazy říkají, že úplněk na naše kolísající nálady vliv nemá. Na pohotovosti není více lidí, studie nenašly ani žádnou souvislost mezi lunárními cykly a délkou hospitalizace nebo počtem hospitalizací či propuštění v psychiatrických zařízeních. Zdá se však, že existuje souvislost mezi fázemi měsíce a změnami příznaků bipolární poruchy a mírná změna kardiovaskulárního systému, jako vliv na tlak nebo srdeční tep.

Když je měsíc v úplňku a jasný, může ovlivnit kvalitu spánku, i když ne nijak zásadně. Nejhůře se nám usíná v noci před úplňkem, usínáme později a celkově se nám spí špatně. Za úplňku nám déle trvá, než se dostaneme do REM fáze a spánek je více povrchový. Hůře spánkové problémy prožívají ženy, když se blíží úplněk.

Násilí, agrese, trauma a sebevraždy

Řada vědců se zabývala otázkami, jestli při úplňku dochází k většímu počtu útoků, traumat a sebevražd. Jako společnost jsme o tom totiž po celá staletí přesvědčení. Došli k závěru, že ani tohle na úplněk nemůžeme svést. Dokonce jedna ze studií zjistila opačný efekt, a tedy že za úplňku výskyt vražd mírně klesá.

Nesouhlasíte?

Máte s úplňkem své vlastní zkušenosti, a proto se vám nechce tak snadno vzdát svých přesvědčení ”jen proto”, že to nějaký vědátor vyvrátil? Nikdo netvrdí, že se vám během úplňku nemůže špatně spát, že vás nemůže bolet hlava nebo že se necítíte dobře. Možná jste se ale stali obětí tzv. iluzorní korelace. Stává se to, když si o něčem vyvodíte špatný závěr, protože jste nevzali v úvahu všechna data. Například navštívíte nové město, potkáte zde pár nepříjemných obyvatel, a tak se vrátíte domů s tím, že všichni obyvatelé tohoto města jsou hrubí. Možná jste i přehlédli jiná pozitiva, protože jste se soustředili jen na to negativní. Podobně si lidé mohou všímat negativních zážitků v souvislosti s úplňkem, protože o tom v minulosti slyšeli z mýtů a pověr.

Protože je známo, že měsíční cykly ovlivňují přírodní jevy, vytvořili jsme si přetrvávající přesvědčení, že mají vliv také na lidské emoce, chování a zdraví. Že jsme agresivnější, násilnější, úzkostnější nebo depresivnější. Také prý za úplňku roste více hub, stoupá plodnost žen a zvyšuje se množství porodů. Necháme asi na vás, abyste si o tom rozhodli. Samozřejmě ani současné vědecké závěry nemusí být konečné a možná je za pár let zase někdo vyvrátí.

Má na vás úplněk negativní vliv?

Ano, necítím se za úplňku ve své kůži. 80 %
Ne, ničeho zvláštního jsem si nevšiml/a. 20 %

Zdroj: iGlanc.cz, Healthline, Energie přírody

Související články