Ti z nás, kdo ještě zažili skutečný školní dril, nikdy nezapomenou na Nerudovu Romanci o Karlu IV., která nám nejen ukázala Otce vlasti v lidské podobě coby pijáka vína, ale současně odhalila jeho roli v rozvoji českého vinařství.

Láska k vínu, láska k bohu

První zmínky o pěstování vína u nás vedou do 11. a 12. století, ale největší rozmach našeho vinařství nastal v době českého krále a císaře Karla IV. Během jeho dlouhé a úspěšné vlády byly v Čechách, především v okolí Prahy, založeny desítky vinic, kde se pěstovala réva na ploše neuvěřitelných 700 hektarů. Navíc se nám dochovalo krásné Karlovo upozornění, že vína se nemusíme vůbec bát, protože kdo pije víno, pije krev Krista, a pokud se vínem opije, je to opojení stejně čisté a ryzí jako sama láska k Bohu. To stoprocentně podepisujeme.

Všude budou vinice

Hlavní Karlova role pro rozvoj vinařství ovšem byla zákonodárná. Poté, co roku 1348 založil Karlovu univerzitu a roku 1357 začal s výstavbou Karlova mostu, vydal v roce 1358 nařízení všem vlastníkům pozemků založit s okamžitou platností na všech jižních stráních v širokém okruhu 20 kilometrů kolem Prahy vinice (později příkaz rozšířil na většinu Čech). Na dvanáct let byl majitel vinice zproštěn všech poplatků, ale počínaje třináctým rokem musel odvádět každoročně králi 200 litrů vína z hektaru vinice. Na královský dvůr tak každoročně mířilo víc než sto tisíc litrů tohoto nápoje. Takže na Pražském hradě či na Karlštejně se pilo doslova proudem.

Naše dobrá mělničina

Vinice tehdy vznikly na všech myslitelných i nemyslitelných místech. Nejen v Praze či na Karlštejně, ale také v Berouně, ve Slaném, v Kostelci nad Černými lesy či ve Velvarech. A také v Jílovém, Neratovicích, Unhošti či Úvalech. A samozřejmě také na prudkých svazích Mělníku, který si do dnešních časů uchoval pověst mimořádné vinařské lokality. Se svými téměř dvěma sty hektary vinic je největší vinařskou oblastí Čech. Ostatně ještě na počátku 20. století se v Praze prodávalo a pilo především mělnické víno, kterému se familiárně říkalo mělničina.

Měl Balbín pravdu?

Jednou z výstavních odrůd pro Mělník, ale i celé Čechy je Pinot noir, tedy Rulandské modré, patřící do trojice vyhlášených burgundských odrůd (bílá, šedá a modrá rulanda), o kterých se traduje, že je do Čech přivezl právě Karel IV., jenž byl jako císař Německé říše také králem burgundským. Jenže, jak upozorňuje ve své skvělé knize Karel IV. a burgundské Václav Žůrek, přestože je tento fakt velmi pravděpodobný, nelze ho zatím historicky dokázat. Byť o tom referuje slavný barokní historik Bohuslav Balbín, jehož informace byly většinou pravdivé.

Zdroj: časopis Gurmet, Václav Žůrek: Karel IV. a burgundské, Libor Budinský. Publicista Libor Budinský se věnuje světu gastronomie již dvacet let. Je autorem knihy Nejlepší pražské restaurace. Posledních sedm let je redaktorem časopisu Gurmet.

Související články