Přestože nemáme moře a nejčastěji chodíme na „koupák“, každý rok se u nás utopí neuvěřitelný počet lidí – 180! Nejčastěji jsou to muži, ale bohužel v poslední době se k nim přidaly i děti. To souvisí se vzrůstajícím počtem zahradních bazénů, které jsou mnohdy nezabezpečené a dítě do nich může lehce spadnout a utopit se, jak se už v minulosti opakovaně stalo. Množství nešťastníků, kteří utonou v Česku, je, v přepočtu na jednoho obyvatele, dvakrát více než v evropských přímořských zemích, jako jsou Španělsko či Velká Británie! Proto rozhodně neuškodí zopakovat si několik pravidel, na které by bylo fajn u vody myslet.

Desatero bezpečného pobytu u vody

 • nechoď se koupat sám
 • nepodceňuj nebezpečí vody
 • neplav a neskákej do vody na neznámých místech
 • plav v určeném prostoru za dozoru plavčíka nebo dospělé osoby
 • nechoď do vody, jsi-li rozpálený nebo unavený
 • neplav daleko od břehu, popřípadě si zajisti dospělý doprovod
 • neplav do plavební dráhy a v blízkosti plavidel
 • na plavidla patří děti pouze s řádně oblečenou záchrannou vestou
 • nekoupej se v blízkosti jezu, přehrady nebo hráze
 • důvěřuj členům vodní záchranné stráže a uposlechni jejich pokynů
 • měj u sebe vždy nějakou záchrannou či plovoucí pomůcku   

Ondřej Míčka, vodní záchranář

Největším nebezpečenstvím na českých vodních plochách je lidský faktor, arogance a přecenění svých znalostí a dovedností. Bohužel se pořád objevují případy, kdy: „plavec byl neplavec“, „přecenil své síly“, „koupal se nebo skákal pod jez“, „sjížděl řeku při povodni“, „jel lodí tak rychle, že nepoznal, kde začíná břeh“ nebo „vypil víc než by přeplaval“.  Pozor na to!

Buďte opatrní

Je třeba dodat, že v poslední době se roztrhl pytel se všelijakými vodními sporty, ať už je to plachtění, kittesurfing, paddleboarding a mnoho dalších aktivit, které souvisí s vodou. I v tomhle případě je třeba myslet na bezpečnost svojí i všech okolo, přestože „za zády“ máte vodní záchrannou službu, která v letních měsících zajišťuje v rámci integrovaného záchranného systému, šestnáct vodních ploch, kde se rovněž snaží preventivně působit na všechny věkové skupiny, ale i na vůdce malých plavidel, kteří někdy z neznalosti, nedodržují pravidla bezpečné plavby. Zajímavé je, že pravidla silničního provozu řidiči znají, pokud jde o vodu, nikdo se nenamáhá zjistit si, co je třeba pro jeho bezpečnost i bezpečnost ostatních. Chovejte se u vody, ať už je to řeka, rybník nebo větší vodní plocha, s úctou k přírodě a především s ohledem na ostatní lidi kolem sebe.

Zdroj: iGlanc.cz, www.vzs.cz/prevence/

Související články