Region v severovýchodní části Německa se může pochlubit více než dvěma tisícovkami jezer, lázeňskými centry, přístavními resorty, hustou sítí cyklostezek, a především nádhernými městy s fascinující historií. My jsme vyrazili na exkurzi do dvou z těchto měst, po stopách skvostné architektury a vévodů i kupců, kteří po sobě zanechali jedinečné kulturní dědictví.

Katedrála z cihel

Schwerin, nejstarší a zároveň hlavní město Meklenburska-Předního Pomořanska, neztratil nic z majestátního lesku starých časů, kdy býval centrem mocného vévodství. Prohlídku začínáme u jezírka Pfaffenteich jen pár kroků od nádraží. Pokud jste někdy byli v Ženevě, pak vám toto jezero připomene ženevské Lac Léman – uprostřed vody totiž prýští k oblakům podobný vodotrysk, jaký je symbolem švýcarské metropole. Od jižního břehu zamíříme do středověkého centra po pěší zóně Mecklenburgstrasse. Brzy odbočíme doleva do spleti křivolakých dlážděných uliček s tradičními kupeckými domy z červených cihel a úzkými průchody a po chvíli se vynoříme před katedrálou Panny Marie a sv. Jana. Okázalý novogotický svatostánek byl kvůli absenci přírodních materiálů v této oblasti (stejně jako ostatní budovy ve městě) vybudován takřka výhradně z cihel. Hlavní zdejší relikvií je kapka Kristovy krve.

Jezerní zámek

Od katedrály se vydáme na Tržní náměstí s radnicí a bizarním Lvím pomníkem. Ten na čtyřech stranách vysokého pilíře zobrazuje různé výjevy ze života zakladatele města vévody Jindřicha Lva (1129–1195). U kavárny Prag zabočíme na třídu Schlossstrasse, která – jak název napovídá – míří k zámku. Projdeme přes náměstí Alter Garten se Státním muzeem (aktuálně je zavřené kvůli rekonstrukci) a Státním divadlem a už jsme na mostě vedoucím k zámku. Stojí na malém ostrůvku na jezeře Schwerinersee a jeho současná novorenesanční podoba se zrodila při velké rekonstrukci v letech 1847–1857. 

Zámek s 635 samostatnými místnostmi a bezpočtem oken, nároží, sloupů, arkýřů, balustrád a zlatých ornamentů byl ještě před sto lety sídlem meklenburského vévody. Dnes zde zasedá zemský parlament, avšak část komplexu s nejatraktivnějšími komnatami s původním vybavením je přístupná veřejnosti. Při prohlídce nás nadchne především trůnní sál, sbírka zbraní a porcelánu a závěrečný výstup na střechu. Zámek i s okolními zahradami je adeptem na zápis do seznamu UNESCO. Můžete si ho prohlédnout i z hladiny jezera, respektive z paluby parníků. Molo, odkud vyplouvají, je od zámku vzdálené asi 200 metrů. 

Čtyři malá prasátka

Na rozdíl od schwerinského zámku wismarské Staré město s impozantními kostely, gotickými stavbami z cihel a okázalými patricijskými paláci již na seznamu UNESCO figuruje. Od místního nádraží kráčíme podél vodního kanálu a úpravných domečků. Naší první zastávkou je gotický kostel sv. Mikuláše ze 14. století, který má po „svaté Marii“ v nedalekém Lübecku druhou nejvyšší cihlovou klenbu na světě. Přímo naproti v domě Schabbelhaus sídlí muzeum věnované hanzovní historii města. 

Na mostě přes kanál Schweinsbrücke, jenž k muzeu vede, si všimněte čtyř sošek malých prasátek. Pocházejí z roku 1994, ale rychle se zařadily mezi hlavní symboly města. Díky pověsti, že přinášejí štěstí, je každý pohladí a už jsou notně vyleštěná. Do centra dále pokračujeme po pěší zóně s mnoha skvostnými měšťanskými domy, které v minulosti takřka bez výjimky patřily majitelům pivovarů.

A co kostely?

Obří Radniční náměstí o rozloze více než hektar lemují elegantní fasády staveb různých stylů – od radnice z počátku 19. století až po gotický dům Alter Schwede z roku 1380. (Jeho název odkazuje na fakt, že město od uzavření Vestfálského míru v roce 1653 po čtvrt tisíciletí patřilo Švédsku.) Taková rozmanitost slohů není pro hanzovní města typická, bohužel část náměstí slouží jako parkoviště a domy se proto špatně fotí. Naší další zastávkou je náměstíčko, kde až do dubna 1945, kdy byl zasažen při posledním spojeneckém náletu, stával monumentální kostel Panny Marie. Po válce se plánovala oprava, ale chyběly peníze a po vzniku NDR už po kostelech „nebyla poptávka“. Na místě původní stavby zůstaly jen spodní části nosných sloupů přestavěné na lavičky. Zkázu však jako zázrakem přežila 80 metrů vysoká kostelní věž, která má dnes funkci rozhledny. 

Na kole i vyhlídkovým autobusem

Schwerin je velice klidný a pohodový, Wismar bývá rušnější a fungují zde i vyhlídkové turistické autobusy. Obě města jsou rovinatá a jejich okolí v letních měsících lákají k výletu na pronajatém kole. Ze Schwerinu můžete vyrazit okolo několika jezer, z Wismaru podél mořského pobřeží. Pokud vás láká představa několikadenní cesty po severu Německa, pak se kromě těchto dvou příjemných zastávek hodí do itineráře zahrnout ještě blízký Lübeck a samozřejmě Hamburk.   

Zdroj: časopis Glanc, autor Roman Zvarič místa procestoval

Související články